Szkolenia przeciwpożarowe

Firma Pirotoks zaprasza na szkolenia przeciwpożaroweKatowicach. Adresujemy je do formacji ratowniczych oraz firm, które organizują kursy przeciwpożarowe i szkolenia BHP dla swoich pracowników. Gwarantujemy szkolenia ppoż. na wysokim poziomie, przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Omawiamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które w sytuacjach zagrożenia sprawdzają się najlepiej. Prowadząc szkolenia przeciwpożarowe, uwzględniamy takie zagadnienia jak ochrona zdrowia i życia, ochrona środowiska, dostępny sprzęt ppoż., skuteczne zabezpieczenia ppoż. i zapobieganie awariom.

Organizujemy:

  • szkolenia dla formacji ratowniczych – ich celem jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ratownictwa do bezpiecznego i samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożaru, a także do współpracy z jednostkami PSP,
  • szkolenia BHP – ich charakter dostosujemy do konkretnego rodzaju budynku, firmy czy obiektu użyteczności publicznej, w ramach prowadzonej działalności oferujemy ogólne instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje postępowania na wypadek wybuchu pożaru czy instrukcje dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • szkolenia ppoż – ich celem jest przygotowanie pracowników danego zakładu, firmy czy przedsiębiorstwa do podejmowania trafnych decyzji oraz działań prowadzących do ochrony przed pożarem zarówno mienia, jak i zdrowia czy życia.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i zapisów.

 

Oferta szkoleń: