Systemy oddymiania

wentylacjaOd skuteczności systemów oddymiania zależy życie i zdrowie ludzi przebywających w budynku. System zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Skutecznie ogranicza szkodliwe oddziaływanie dymu i powstających toksycznych gazów. Ułatwia również ewakuację osób oraz akcję gaśniczą. Zajmujemy się opracowywaniem projektów wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż., montażem urządzeń, oznakowaniem i serwisowaniem. Jesteśmy w stanie dostarczyć najbardziej skomplikowane i wymagające systemy oddymiania, a także systemy detekcji gazu w pełni dostosowane do rodzaju chronionego obiektu oraz potrzeb Klienta. Zapraszamy do kontaktu firmy z Katowic i całego Śląska.

 

Oddymianie pomieszczeń – wentylacja pożarowa

Oferujemy grawitacyjne i mechaniczne systemy oddymiana pomieszczeń i wentylacji pożarowej. Systemy oddymiana grawitacyjnego umożliwiają usuwanie dymów oraz obniżają temperaturę w pomieszczeniu. W skład tego rodzaju systemów oddymiania wchodzą klapy oddymiające, kurtyny dymowe oraz otwory napowietrzające. Mechaniczną wentylację przeciwpożarową stosuje się w wielopiętrowych budynkach. Wentylatory sterowane przez systemy oddymiania skutecznie wyprowadzają zadymione powietrze poza budynek. Dostarczane przez nas systemy oddymiania wykorzystywane są w budynkach użyteczności publicznej, domach, hotelach i biurach.

 

Budowa systemu oddymiana

Elementy budowy systemu oddymiania:
• centrala sterująca,
• przyciski oddymiania,
• czujniki dymu,
• sygnalizatory akustyczne i optyczno- akustyczne,
• napędy elektryczne do oddymiania i napowietrzania,
• okna i drzwi napowietrzające,
• świetliki, klapy dymowe, wyłazy dachowe.