Dokumentacja systemów przeciwpożarowych - Pirotoks Katowice

Potrzebują Państwo dokumentacji związanej z systemem przeciwpożarowym? Każdemu Klientowi zapewniamy komplet niezbędnych dokumentów i formalności związanych ze świadczonymi przez nas usługami, który zawiera m.in. plan budowy obiektu z informacjami o wyjściach ewakuacyjnych, drogach ucieczki, miejscach zbiórek i lokalizacji urządzeń gaśniczych, a także potwierdzenia badań urządzeń. Najważniejszym dokumentem jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą również możemy Państwu dostarczyć. Kontrola przeciwpożarowa może być przeprowadzona przez komendanta PSP bądź inną osobę, która została upoważniona przez komendanta wojewódzkiego.