Dokumentacja systemów przeciwpożarowych - Pirotoks Katowice

Potrzebują Państwo dokumentacji związanej z systemem przeciwpożarowym? Każdemu Klientowi zapewniamy komplet niezbędnych dokumentów i formalności związanych ze świadczonymi przez nas usługami, który zawiera m.in. plan budowy obiektu z informacjami o wyjściach ewakuacyjnych, drogach ucieczki, miejscach zbiórek i lokalizacji urządzeń gaśniczych, a także potwierdzenia badań urządzeń. Najważniejszym dokumentem jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą również możemy Państwu dostarczyć. Kontrola przeciwpożarowa może być przeprowadzona przez komendanta PSP bądź inną osobę, która została upoważniona przez komendanta wojewódzkiego.

Warto pamiętać, że dobrze opracowana dokumentacja przekłada się na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Nasza firma podejmie się opracowania opinii technicznych, związanych np. z analizą stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu, obliczeniami gęstości obciążenia ogniowego budynku czy scenariuszem rozwoju zdarzeń w razie wystąpienia zagrożenia. Wykonujemy opinie, które będą stanowić odpowiedź na konkretne pytania lub wątpliwości ze strony właściciela czy administratora obiektu.

Opracowujemy także plany ewakuacji, które przedstawiają kierunki i sposoby ewakuacji w danym obiekcie. Nanosimy m.in. parametry pożarowe substancji palnych występujących w budynku, podział obiektu na strefy pożarowe, lokalizację pomieszczeń zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem czy wskazania miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych.