Oddzielenia przeciwpożarowe

pożar budynkuElementy oddzielenia przeciwpożarowego, które wydzielają strefę pożarową w budynku, muszą być wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Występujące w nich otwory powinny być obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub blokowane za pomocą odpowiedniego zamknięcia przeciwpożarowego. Wykonujemy ściany oddzielenia przeciwpożarowego i drzwi przeciwpożarowe oraz przepusty instalacyjne na indywidualne zamówienie. 

 

Jak działają oddzielenia przeciwpożarowe?

Ściany, drzwi i uszczelnienia przeciwpożarowe powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia i dymu od 30 min do nawet 120 minut, dając czas na ewakuację oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej. Po wykryciu pożaru przepusty mogą być zamykane ręcznie lub automatycznie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury budynek oraz urządzenia z nim związane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w razie pożaru ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty.

 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonana z materiałów niepalnych. Powinna być oparta na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej niż El 60. W razie pożaru podział na strefy znacznie zmniejsza możliwość rozprzestrzeniania się ognia, a tym samym ułatwia prowadzenie działań ratowniczych w budynkach. Projektujemy i wykonujemy ściany oddzielenia przeciwpożarowego na terenie Katowic oraz innych miejscowości w województwie śląskim.

 

Uszczelnienia ogniowe

Uszczelnienia ogniowe pomiędzy elementami konstrukcji pełnią istotną funkcję w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Do tego celu wykorzystujemy całą gamę produktów wielu producentów, dostosowując je odpowiednio do wymagań technicznych. Uszczelnienia ogniowe wykonujemy z materiałów takich jak piany ogniochronne, kołnierze, opaski i masy uszczelniające. Dobierzemy i wykonamy odpowiednie uszczelnienie ogniowe, zachowując standardy opisane w aprobatach technicznych. Gwarantujemy wymaganą szczelność ogniową.

Uszczelniamy ogniowo:
• rury palne,
• rury niepalne,
• przewody elektryczne,
• kanały wentylacyjne,
• mieszane.
Tego typu uszczelnienia to ważny dodatek do ścian i drzwi przeciwpożarowych.

 

Jakie wymagania musi spełniać ściana oddzielenia przeciwpożarowego?

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi zostać wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych. Powinna opierać się na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60. W razie pożaru podział na strefy znacznie zmniejsza możliwość rozprzestrzenienia się ognia, a tym samym ułatwia prowadzenie działań ratowniczych. Projekt ściany oddzielenia przeciwpożarowego musi spełniać wiele obostrzeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Projekt ścian oddzielenia przeciwpożarowego

Oferujemy wykonanie projektu ścian oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra. Przede wszystkim ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zbudować na stropie lub osobnym fundamencie. Dostosowujemy projekty do charakteru obiektów – inne zabezpieczenia są stosowane w przypadku budynków z przykryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień bądź zabudowy, gdzie w dachu znajdują się świetliki lub klapy dymowe. Projektujemy i montujemy ściany oddzielenia przeciwpożarowego na terenie Katowic i innych miejscowości w województwie śląskim.