Dźwiękowy System Ostrzegawczy

dźwiękowy system ostrzegawczyDźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w obiektach budowlanych. Oferujemy projekt, montaż i serwis tego typu systemu. DSO za pomocą komunikatów głosowych umożliwia sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wyznacza obiekty, które obowiązkowo muszą być wyposażone w DSO.

 

Gdzie trzeba zainstalować DSO?

W myśl przepisów prawa dźwiękowy system ostrzegawczy musi być obowiązkowo zainstalowany w następujących obiektach:
• salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
• kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
• szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi,
• budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, 
• budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
• stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
• dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie należy stosować innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych, służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza urządzeniami do alarmowania służb dozoru lub ochrony.

 

Elementy systemu DSO

Na system DSO składa się:
• centrala i moduły funkcjonalne,
• moduł zasilania,
• akumulatory,
• wzmacniacze,
• mikrofon, panel obsługi,
• głośniki DSO.

Nasza oferta obejmuje:
• opracowanie projektu wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż.,
• dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń,
• wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych,
• oznakowanie,
• serwisowanie urządzeń.