Instalacje hydrantowe

szafka na sprzęt strażackiUstawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje właściciela budynku do wyposażenia obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice. Przeciwpożarowa instalacja hydrantowa to jeden z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego. Nasza oferta obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż instalacji przeciwpożarowych typu hydrantowego. Instalacje hydrantowe zapewniają bezpieczeństwo osobom znajdującym się na chronionym obszarze w razie wybuchu pożaru. Składają się ze zbiorników wodnych, instalacji wodociągowych, sieci wodnych oraz hydrantów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź do odwiedzenia naszej siedziby w Katowicach.

 

Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

Oferujemy hydranty wewnętrzne i zewnętrzne dostarczające wodę w nieograniczonej ilości pod odpowiednim ciśnieniem. Mamy hydranty zewnętrzne nadziemne ze złączem do węża i podziemne, do których użycia należy wkręcić stojak hydrantowy. Służą one do poboru wody bezpośrednio z głównych przewodów sieci wodociągowych i często znajdują się przy drogach i ulicach. Sprzedajemy także hydranty wewnętrzne dla zakładów pracy i innego rodzaju obiektów, takich jak: domy towarowe, budynki mieszkalne, teatry i hotele, które muszą być umieszczone w łatwo dostępnych miejscach, np. na korytarzach i przy wejściach na klatki schodowe. Proponujemy również wykonanie projektu wewnętrznej sieci hydrantowej i innego rodzaju stałych instalacji gaśniczych.

 

Elementy instalacji hydrantowych

W naszym asortymencie znajdują się też inne produkty, będące elementami instalacji hydrantowych. Oferujemy szafki hydrantowe z jednym i dwoma zaworami, wykonane z wysokiej jakości tworzyw węże tłoczne i zawory hydrantowe ścienne. Mamy też prądownice, służące do otwierania i regulacji strumienia wody i stwarzające możliwość gaszenia prądem rozproszonym i zwartym. W ramach naszych usług przeprowadzamy także przeglądy techniczne i czynności serwisowe hydrantów. Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.