Usługi przeciwpożarowe

alarm przeciwpożarowy

Firma Pirotoks powstała w 1994 roku i od tego czasu zajmuje się świadczeniem usług przeciwpożarowych. Od samego początku nastawiliśmy się na projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych w budownictwie. Naszą ambicją było i jest nadal dostarczanie kompleksowych usług dla przedsiębiorstw oraz obsługa i zabezpieczanie inwestycji, dlatego zapraszamy do kontaktu Klientów potrzebujących oceny dokumentacji czy przeglądu instalacji ppoż. Skupiamy się na tym, aby dobrane zabezpieczenia ppoż. były maksymalnie wydajne i optymalne dla konkretnego obiektu. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres działań ukierunkowanych na zabezpieczenie obiektów i inwestycji budowlanych. Mamy specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki czemu doradzamy, dostarczamy i montujemy sprzęt ppoż., a także organizujemy szkolenia BHP.

 

Nasza oferta

Oceniamy:

• dokumentację i zawarte w niej rozwiązania na zgodność z przepisami przeciwpożarowymi
 
Projektujemy, dostarczamy i montujemy:
• urządzenia służące wczesnemu wykrywaniu pożarów,
• stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, gazowe,
• urządzenia służące wentylacji pożarowej tzw. oddymianie,
• zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych,
• zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i drewnianych,
• pomiary parametrów, przeciwpożarowych sieci wodociągowych i hydrantów

Dostarczamy i montujemy:
• podręczny sprzęt gaśniczy,
• znaki bezpieczeństwa (tablice BHP, znaki ewakuacyjne)
• stolarkę przeciwpożarową

Zapewniamy
• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
• udział w pracach odbiorowych.

 

Zapraszamy do kontaktu - doradzimy najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, uwzględniając czynniki takie, jak ochrona środowiska, architektura budynku i regulacje prawne.