Projektowanie systemów przeciwpożarowych i instalacji gaśniczych

EkierkaZajmujemy się projektowaniem systemów przeciwpożarowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu projektów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw. Możemy dopasować nowy system do wprowadzonych już środków bezpieczeństwa, podzielić budynek na strefy pożarowe i dobrać odpowiednią sygnalizacją oraz inne elementy niezbędne do zabezpieczenia obiektu. Przygotowany przez nas projekt zawiera m.in. informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz instrukcje i zalecenia dotyczące ich obsługi, a także wszelkie obliczenia dopasowane do konkretnego budynku i jego charakterystyki. Oferujemy również montaż systemów przeciwpożarowych oraz ich serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dzięki bogatemu doświadczeniu możemy wdrożyć projekty systemów bezpieczeństwa, których szeroka oferta obejmuje m.in. stałe urządzenia gaśnicze, systemy gaszenia mgłą wodną wysokociśnieniową, instalacje tryskaczowe i zraszacze, instalacje pianowe, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, a także instalacje oddymiania. W ramach prowadzonej działalności podejmiemy się również opracowania planów ewakuacyjnych. Wyróżnia nas kompleksowe doradztwo i pełne zaangażowanie w projekt – wszystkie koncepcje na bieżąco konsultujemy z przyszłymi zarządcami.

 

Projektowanie instalacji gaśniczych

Świadczymy usługi projektowania instalacji gaśniczych, które służą do samoistnego gaszenia wykrytego pożaru. Przygotowujemy plany rozmieszczenia jednostrefowego i wielostrefowego urządzeń takich jak instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. Klientowi przekazujemy odpowiednią dokumentację, zawierającą m.in. rzuty i rysunki, na których zaprezentowane jest rozmieszczenie wszystkich elementów systemu. Projekt przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi standardami i normami w zakresie bezpieczeństwa. Mamy niezbędne uprawnienia i doświadczenie, dzięki którym tworzymy instalacje gaśnicze dla różnych budynków.