Zabezpieczenia konstrukcji

schody ewakuacyjneZabezpieczanie konstrukcji 
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" w Dziale IV, Rozdziale I czytamy m.in.: "Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1. nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia, 
2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, 
3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, 
4. możliwość ewakuacji ludzi.

 

Produkty do zabezpieczeń ppoż.

W przygotowanej ofercie znajdą Państwo produkty do zabezpieczeń ppoż., dzięki którym można uzyskać nośność ogniową konstrukcji w granicach R15 – R240. Sprzedajemy m.in.:
• farby i masy pęczniejące
• natryskowe powłoki ogniochronne
• płytowe powłoki i okładziny ogniochronne


Pomożemy dobrać odpowiednią metodę oraz środek do zabezpieczenia ogniochronnego. Przygotujemy wstępną kalkulację kosztów. Wykonamy powłokę zabezpieczającą i będziemy dbać, aby nie utraciła swojej funkcjonalności podczas wieloletniej eksploatacji.