Szeroki asortyment farb i mas pęczniejących, impregnatów i okładzin

Zabezpieczanie konstrukcji

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" w Dziale IV, Rozdziale I czytamy m.in.: "Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:


1. nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4. możliwość ewakuacji ludzi,

Można uzyskać nośność ogniową konstrukcji w granicach R15 – R240 stosując:

  • farby pęczniejące
  • natryskowe powłoki ogniochronne
  • płytowe powłoki ogniochronne

Doradzimy Ci dobrać odpowiednią metodę oraz środek do zabezpieczenia ogniochronnego. Przygotujemy wstępną kalkulację kosztów. Wykonamy powłokę zabezpieczającą i będziemy dbać aby nie utraciła swojej funkcjonalności podczas wieloletniej eksploatacji.