Przeglądy instalacji ppoż. i serwis


Wykonujemy przeglądy instalacji ppoż., przeprowadzamy diagnostykę i naprawę sprzętu oraz urządzeń zabezpieczających. Przeglądy przeciwpożarowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Działania te są udokumentowane w postaci raportu, który wykazuje ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i wymagań prawnych. Samodzielne wykonywanie przez użytkownika obiektu jakichkolwiek modyfikacji w systemach ppoż. lub w poszczególnych urządzeniach jest niedopuszczalne. Oferowane przez nas usługi serwisowe dotyczą wszystkich urządzeń oraz instalacji zaprojektowanych przez nas i nie tylko.

Diagnostyka i naprawa systemów przeciwpożarowych


Oferta naszej firmy obejmuje konserwację, diagnostykę oraz naprawę systemów ppoż. Wszelkie prace wykonujemy zgodnie z krajowymi normami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy wszelkie uprawnienia i certyfikaty niezbędne do wykonywania czynności serwisowych urządzeń przeciwpożarowych. Regularnie przeprowadzany serwis pozwala na uniknięcie niespodziewanych awarii, niekiedy wysoce kosztownych do usunięcia.
W ramach serwisu zapewniamy:

  • ◦ pomiar instalacji elektrycznych,
  • ◦ instalacje sygnalizacji pożaru,
  • ◦ urządzenia i systemy oddymiające,
  • ◦ sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi,
  • ◦ pomiar parametrów sieci hydrantowych,
  • ◦ pomiar parametrów oświetlenia ewakuacyjnego,
  • ◦ konserwacja gaśnic i agregatów gaśniczych,
  • ◦ okresowe przeglądy pompowni pożarowych,
  • ◦ okresowe przeglądy instalacji gaśniczych wodnych, pianowych.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i przedstawimy dokładny zakres naszych usług serwisowych.