W ramach naszych usług serwisowych zapewniamy profesjonalną diagnostykę i naprawę urządzeń.

W ramach naszych usług serwisowych zapewniamy profesjonalną diagnostykę i naprawę, które obejmują sprzęt ppoż. oraz urządzenia zabezpieczające.

W ramach serwisu jest świadczony:

  • pomiar instalacji elektrycznych
  • instalacje sygnalizacji pożaru
  • urządzenia i systemy oddymiające
  • sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi
  • pomiar parametrów sieci hydrantowych
  • pomiar parametrów oświetlenia ewakuacyjnego
  • konserwacja gaśnic i agregatów gaśniczych
  • okresowe przeglądy pompowni pożarowych
  • okresowe przeglądy instalacji gaśniczych wodnych, pianowych

Serwisowanie dotyczy wszystkich urządzeń i instalacji zaprojektowanych przez nas lub zakupionych firmie Pirotoks i nie tylko.

Wiemy, że nie tylko naprawa, ale przede wszystkim prawidłowa profilaktyka jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego kładziemy na dziś na działania prewencyjne, wykonując także przeglądy ppoż.