Aktualnie obowiązujące prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy – ale nie tylko. W kwestii pracodawcy pozostaje również poinformowanie zatrudnianej osoby o sposobach pracy, występujących zagrożeniach itp.

W ramach obowiązków informacyjnych, które obejmują tematykę bezpiecznej pracy przewiduje się trzy działania:

  • Szkolenia BHP – w ich zakres wchodzą przede wszystkim kwestie prawne – zarówno ogólne, jak i wewnątrzzakładowe.
  • Oceny ryzyka zawodowego – zawierają informację o tym, co grozi pracownikom na stanowiskach pracy oraz precyzują, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnymi zagrożeniami.
  • Instrukcje BHP – dokumenty, w których pracodawca informuje o czynnościach na stanowisku pracy – zarówno tych dozwolonych, jak i zabronionych.

Czego dotyczą instrukcje BHP?

Najogólniej rzecz ujmując instrukcje BHP sporządzane są dla:

  • poszczególnych procesów pracy – np. instrukcja BHP przy stawianiu rusztowań,
  • stanowisk pracy – np. instrukcja na stanowisku spawacza,
  • poszczególnych maszyn – np. instrukcja BHP obsługi komputera.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, pracodawca ma aż miesiąc na zidentyfikowanie zagrożeń w nowo powstałych stanowiskach pracy oraz uregulowanie wszelkich kwestii związanych z obowiązkami informacyjnymi, w tym także instrukcjami BHP.

Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonej firmy, która posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu instrukcji BHP, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy przekonani, że efekty naszej pracy sprostają oczekiwaniom wszystkich klientów – nawet tych najbardziej wymagających.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego – w siedzibie firmy. Nie tylko odpowiemy na wszystkie pytania, ale również pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania, które spełniać będzie wszystkie Państwa wymogi i oczekiwania.