Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w obiektach budowlanych. Oferujemy projekt, montaż i serwis DSO.

D S O

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych              i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w obiektach budowlanych. DSO za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.

W myśl przepisów prawa  dźwiękowy system ostrzegawczy musi być obowiązkowo zainstalowany w obiektach:

 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie należy stosować

innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu,poza urządzeniami do alarmowania służb dozoru lub ochrony

Na system DSO składa się z:

 • centrala i moduły funkcjonalne
 • moduł zasilania
 • akumulatory
 • wzmacniacze
 • mikrofon, panel obsługi
 • głośniki DSO

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie projektu  wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż.,
 • dostawę i montaż  certyfikowanych urządzeń,
 • wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych,
 • oznakowanie,
 • serwisowanie urządzeń.