Zasady działania systemów oddymiania budynków

System oddymianiaSystemy oddymiania budynków są jednymi z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, ponieważ umożliwiają sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej, a jednocześnie pomagają zastępom straży pożarnej w dotarciu do miejsc, w których powinna być prowadzona akcja gaśnicza. Gazy powstające podczas pożaru są przyczyną większości zatruć i zgonów powodowanych przez pożary. Znaczne zadymienie w wielu przypadkach może uniemożliwić ewakuację, priorytetem jest więc sprawne usuwanie gazów i przewietrzanie korytarzy i klatek schodowych. Efektywność zależy jednak od dobrego działania systemu oddymiania budynku. Przyjrzyjmy się bliżej sposobowi, w jaki działają tego typu rozwiązania.

 

Budowa systemu oddymiającego

System oddymiający ma za zadanie odprowadzić gazy pożarowe na zewnątrz budynku i dostarczyć taką ilość świeżego powietrza, by z jednej strony wyrównać różnicę ciśnień powstającą podczas pożaru, z drugiej zapewnić możliwość oddychania osobom, które są ewakuowane.

Systemy oddymiające mogą być zbudowane jako grawitacyjne lub mechaniczne. Systemy grawitacyjne składają się z klap oddymiających umieszczanych zwykle na dachu lub w górnych częściach przeszkleń ostatniej kondygnacji budynku oraz klap napowietrzających, które są zlokalizowane na niższych piętrach. Wymiana powietrza następuje dzięki różnicy ciśnień, powstającej wskutek unoszenia się rozgrzanych gazów pożarowych ku górze. Powstające poniżej podciśnienie zasysa do budynku świeże powietrze z zewnątrz. System tego rodzaju będzie efektywny jedynie wówczas, gdy klapy oddymiające zostaną zamontowane w miejscach umożliwiających swobodny przepływ dymu, a okna i drzwi napowietrzające będą umieszczone na właściwej wysokości.

Mechaniczne systemy oddymiania wykorzystują specjalnie zaprojektowane kanały zapewniające przepływ powietrza oraz wentylatory o wydajności dobranej do ich przekroju. Systemy mechaniczne sprawdzają się zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych oraz takich, gdzie drogi ewakuacyjne są dość długie.

Zarówno systemy grawitacyjne, jak i mechaniczne muszą być wyposażone w odpowiednie czujniki sygnalizujące pojawienie się dymu oraz sterowanie zawiadujące pracą poszczególnych elementów – otwieraniem klap oddymiających i napowietrzających czy wentylatorami.