Ściany jako oddzielenie przeciwpożarowe obiektów

ochrona przeciwpożarowaOchrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych składa się z wielu elementów, które powinny ściśle ze sobą współpracować, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i umożliwiając efektywne prowadzenie akcji gaśniczej. Wśród zabezpieczeń przeciwpożarowych najwięcej uwagi skupiają zwykle systemy, których zadaniem jest reakcja na pojawienia się ognia, czyli Systemy Sygnalizacji Pożarowej oraz służące do wspomagania ewakuacji i gaszenia – urządzenia oddymiające oraz instalacje tryskaczowe.

Jednak wielkie znacznie dla ochrony przeciwpożarowej ma przede wszystkim wytrzymałość poszczególnych elementów na ogień. Zarówno ściany czy stropy stanowiące konstrukcję budynku, jak i oddzielenia przeciwpożarowe budowane dla wyodrębnienia stref pożarowych są czynnikami, które w znacznym stopniu decydują o skutecznym powstrzymaniu ewentualnego pożaru. Przyjrzyjmy się bliżej tym elementom i sprawdźmy, jak działają.

 

Rola oddzieleń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych

Oddzielenia przeciwpożarowe są elementami, które są odpowiedzialne za powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia oraz za wydzielenie tzw. stref pożarowych. Mają one wytrzymywać określone w przepisach obciążenie ogniowe przynajmniej przez podany czas. Parametry te są ściśle uzależnione od klasy odporności pożarowej budynku. W przypadku obiektów klasyfikowanych jako „D” oraz „E” wymagany parametr REI, czyli odporność ogniowa wyrażana jako nośność, szczelność oraz izolacyjność wynosi 60 minut. W klasach „B” i „C” musi on być na poziomie 120 minut, zaś w budynkach klasy „A” REI musi być równe 240 minut.

Parametry składające się na wskaźnik odporności ogniowej mają decydujące znaczenie zarówno dla stabilności konstrukcji, jak i dla rozchodzenia się dymu będącego jednym z największych zagrożeń dla ludzi przebywających w zagrożonej strefie oraz temperatury, której znaczny wzrost podczas pożaru może prowadzić do samozapłonu kolejnych elementów. Nośność ogniowa elementu oznacza czas, w którym element konstrukcyjny, np. ściana lub strop zachowuje wszystkie swoje właściwości odpowiadające za stabilność budowli, chroniąc jej strukturę przed odkształceniem czy zawaleniem. Szczelność ogniowa określa, jak długo element zachowuje spoistość, uniemożliwiając przedostawanie się płomieni oraz gazów powstających w trakcie pożaru. Izolacyjność ogniowa określa czas, w którym element nie nagrzewa się powyżej temperatury grożącej samozapłonem.

Podobne wymagania muszą spełniać wszystkie elementy znajdujące się w strukturze oddzielenia pożarowego. Będą to przepusty dla wszelkiego rodzaju instalacji – wodnych, kanalizacyjnych czy elektrycznych, czy teleinformatycznych, a także zamknięcia przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, jak również wszelkie przeszklenia oraz drzwi.