Ściana oddzielenia przeciwpożarowego: czym jest i jakie wymagania powinna spełniać?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków mogą przyjmować różne formy, w zależności od tego, jaki jest ich charakter oraz skala zagrożenia związana z ewentualnym pojawieniem się i rozprzestrzenianiem ognia. Wśród rozwiązań, jakie mogą być zastosowane w celu redukcji poziomu ryzyka, wstępują zarówno zabezpieczenia czynne, takie jak m.in. systemy sygnalizacji pożaru czy stałe urządzenia gaśnicze – np. instalacje tryskaczowe lub zraszacze – a także hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Równie istotne okazują się jednak także zabezpieczenia bierne, które pozwalają na powstrzymanie rozwoju pożaru i ochronę konstrukcji danego obiektu, umożliwiając sprawną ewakuację oraz przeprowadzenie udanej akcji gaśniczej. Do tej grupy zaliczają się m.in. ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Przekonajmy się, czym są i jakie wymogi ich dotyczą.

Czym jest ściana oddzielenia przeciwpożarowego?

Ściana pożarowa to rodzaj zapory ogniowej, której funkcją jest oddzielanie od siebie dwóch stref pożarowych budynku. W ścianie tego typu znajdują się otwory, które są zabezpieczone drzwiami lub innymi elementami ochronnymi czy specjalnymi przedsionkami. Ich wielkość jest jednak ograniczona do 15% powierzchni ściany. Możliwe jest też wykonanie otworów z materiału przepuszczającego światło np. cegły szklanej, luksfer czy innych przeszkleń, choć ich wielkość nie może przekraczać 10% powierzchni ściany.

Z czego wykonuje się ściany oddzielania pożarowego?

Dla uzyskania wymaganej odporności ściany takie wykonuje się wyłącznie z materiałów niepalnych. Klasa odporności ogniowej dla ściany pożarowej jest uzależniona od klasy odporności pożarowej budynku i jest określana zarówno dla samego elementu oddzielenia przeciwpożarowego, jak i zastosowanych w nich zamknięć przeciwpożarowych czy drzwi umieszczonych w będącym jej składową przedsionku przeciwpożarowym osobno dla tych, które prowadzą na korytarz i do pomieszczeń oraz na klatkę schodową.