Metody wczesnego wykrywania pożaru

czujnikOdpowiednio wczesne wykrycie pożaru pozwala na ocalenie ludzkiego życia i zdrowia. Dzięki niemu unikniemy też znacznych szkód na obszarze, na którym pojawiło się zarzewie. Poznaj urządzenia, dzięki którym możliwe jest zlokalizowanie i ugaszenie pożaru, zanim stanie się on niebezpieczny.

 

Systemy wczesnej detekcji pożaru

Głównym celem stosowania systemów wczesnego wykrywania pożarów jest powiadomienie przebywających na danym terenie osób o zagrożeniu i konieczności ewakuacji, zanim ogień rozprzestrzeni się i stanie się trudny do opanowania. Pozwalają nam one również na ograniczenie rozmiaru zniszczeń poprzez odpowiednio wczesne wezwanie Straży Pożarnej.

Techniki wykorzystywane w tworzeniu systemów szybkiej detekcji opierają się na trzech głównych właściwościach pożaru, jakimi są ciepło, dym oraz widmo światła. Podstawowe narzędzie stanowią tu centrale pożarowe, które występują w różnych wariantach dostosowanych do wymiarów i charakteru chronionych obiektów. Projektowane i instalowane przez firmę Pirotoks urządzenia do wczesnego wykrywania pożarów obejmują centralę służącą do sterowania całym systemem, przycisk alarmowy, czujniki dymu oraz dźwiękowe i świetlne systemy ostrzegania. Odpowiednio zaprogramowana centrala sygnalizacji pożaru w chwili wykrycia niebezpieczeństwa przejmuje kontrolę nad pozostałymi systemami przeciwpożarowymi na terenie obiektu. Oznacza to, że oprócz urządzeń alarmowych steruje ona również m.in. stałymi urządzeniami gaśniczymi czy układami oddymiania.

Pirotoks zajmuje się także projektowaniem i montażem dźwiękowych systemów ostrzegawczych, które określamy skrótem DSO. Umożliwiają one przekazanie wszystkim osobom przebywającym na terenie ogarniętego pożarem obiektu sygnału alarmowego wraz z komunikatem głosowym. DSO aktywuje się samoczynnie w chwili, gdy system sygnalizacji wykryje zarzewie pożaru. Ze względu na swoje obszerne możliwości narzędzie to często wykorzystywane jest w miejscach użyteczności publicznej – takich jak galerie handlowe czy kina – oraz przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych.

Oferujemy możliwość sporządzenia indywidualnego projektu na podstawie wielkości chronionego obiektu i charakteru działalności, do której jest przeznaczony. Tym samym zapewniamy systemy o optymalnej skuteczności w danych warunkach.czujnikOdpowiednio wczesne wykrycie pożaru pozwala na ocalenie ludzkiego życia i zdrowia. Dzięki niemu unikniemy też znacznych szkód na obszarze, na którym pojawiło się zarzewie. Poznaj urządzenia, dzięki którym możliwe jest zlokalizowanie i ugaszenie pożaru, zanim stanie się on niebezpieczny.

 

Systemy wczesnej detekcji pożaru

Głównym celem stosowania systemów wczesnego wykrywania pożarów jest powiadomienie przebywających na danym terenie osób o zagrożeniu i konieczności ewakuacji, zanim ogień rozprzestrzeni się i stanie się trudny do opanowania. Pozwalają nam one również na ograniczenie rozmiaru zniszczeń poprzez odpowiednio wczesne wezwanie Straży Pożarnej.

Techniki wykorzystywane w tworzeniu systemów szybkiej detekcji opierają się na trzech głównych właściwościach pożaru, jakimi są ciepło, dym oraz widmo światła. Podstawowe narzędzie stanowią tu centrale pożarowe, które występują w różnych wariantach dostosowanych do wymiarów i charakteru chronionych obiektów. Projektowane i instalowane przez firmę Pirotoks urządzenia do wczesnego wykrywania pożarów obejmują centralę służącą do sterowania całym systemem, przycisk alarmowy, czujniki dymu oraz dźwiękowe i świetlne systemy ostrzegania. Odpowiednio zaprogramowana centrala sygnalizacji pożaru w chwili wykrycia niebezpieczeństwa przejmuje kontrolę nad pozostałymi systemami przeciwpożarowymi na terenie obiektu. Oznacza to, że oprócz urządzeń alarmowych steruje ona również m.in. stałymi urządzeniami gaśniczymi czy układami oddymiania.

Pirotoks zajmuje się także projektowaniem i montażem dźwiękowych systemów ostrzegawczych, które określamy skrótem DSO. Umożliwiają one przekazanie wszystkim osobom przebywającym na terenie ogarniętego pożarem obiektu sygnału alarmowego wraz z komunikatem głosowym. DSO aktywuje się samoczynnie w chwili, gdy system sygnalizacji wykryje zarzewie pożaru. Ze względu na swoje obszerne możliwości narzędzie to często wykorzystywane jest w miejscach użyteczności publicznej – takich jak galerie handlowe czy kina – oraz przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych.

Oferujemy możliwość sporządzenia indywidualnego projektu na podstawie wielkości chronionego obiektu i charakteru działalności, do której jest przeznaczony. Tym samym zapewniamy systemy o optymalnej skuteczności w danych warunkach.