Kiedy wymagana jest instalacja tryskaczowa?

Pożar to groźne zjawisko, które pochłania nie tylko całe budynki, ale niestety również ludzkie życia. Warto więc zrobić co tylko się da, by zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać krytycznym sytuacjom. Jednym ze sposobów jest montowanie instalacji tryskaczowej. Gdzie jest ona wymagana prawnie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

wystawa w muzeum

Czym są instalacje tryskaczowe?

Instalacje tryskaczowe są zaliczane do stałych urządzeń gaśniczych, które zwiększają ochronę przed pożarem, zmniejszają jego negatywne skutki i umożliwiają łatwiejszą ewakuację z zagrożonych budynków.

Tworzone przez nas instalacje tryskaczowe w Katowicach:

  • mogą zawierać wodę, wodę połączoną ze środkiem pianotwórczym lub azot i sprężone powietrze (tzw. instalacje tryskaczowe suche),
  • działają automatycznie w chwili wykrycia pożaru,
  • posiadają opcję selektywnego gaszenia,
  • świetnie łączą się z innymi zabezpieczeniami pożarowymi.

Kiedy konieczne jest stworzenie instalacji tryskaczowej?

Instalacje tryskaczowe są konieczne w wielu budynkach. Informacje o konkretnych wymaganiach można znaleźć w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instalacje tryskaczowe, zaliczane do stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych, są wymagane w budynkach handlowych lub wystawowych:

  • jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m²,
  • wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m²,
  • w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600,
  • wysokościowych budynkach użyteczności publicznej,
  • wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego.