Kiedy stosuje się oddymianie?

Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, ma kluczowe znaczenie. Dlatego coraz częściej stosuje się specjalne systemy oddymiania.

Systemy oddymiania – kluczowy element dla bezpieczeństwa

systemy oddymianiaSystemy oddymiania, jak sama nazwa wskazuje, to technologie mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji z budynku oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu i gorąca w razie pożaru. Są one istotną częścią całego systemu ochrony przeciwpożarowej.

Oddymianie polega na usuwaniu dymu z pomieszczeń oraz ograniczaniu jego współczynnika rozprzestrzeniania się za pomocą wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Działają one na zasadzie wykorzystania różnicy ciśnień, powodując, że dym wypychany jest na zewnątrz budynku. Dzięki temu, istnieje większe prawdopodobieństwo zapewnienia warunków sprzyjających ewakuacji. Ułatwia to także działania straży pożarnej.

Gdzie stosowane są systemy oddymiania?

Systemy oddymiania znajdują szerokie zastosowanie w różnych obiektach w Katowicach. Niezależnie od wielkości i rodzaju budynku – jego bezpieczeństwo powinno być priorytetem.

Wśród miejsc, w których najczęściej spotkamy się z oddymianiem, należy wymienić:

  • budynki publiczne – takie jak szkoły, przedszkola, biblioteki czy urzędy,
  • obiekty handlowe – centra handlowe, sklepy czy bazary,
  • kina, teatry i sale widowiskowe – gdzie utrzymanie właściwej jakości powietrza ma wpływ na jakość spędzanego czasu,
  • parkingi podziemne oraz hotele – gdzie zagrożenie incydentem pożarowym może objąć dużą liczbę osób,
  • zakłady produkcyjne, gdzie ryzyko pożaru wynika z procesów technologicznych.

Oddymianie – kiedy obowiązkowe, a kiedy opcjonalne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Polsce system oddymiania jest obowiązkowy w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m² oraz dużych obiektach handlowych i usługowych o powierzchni zabudowy powyżej 2500 m². Jest to związane z wysokim zagrożeniem awaryjnym oraz liczbą osób przebywających w tego rodzaju budynkach.

W pozostałych przypadkach, decyzję o zastosowaniu systemu oddymiania podejmować mogą inwestorzy lub właściciele obiektów, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia pożaru, układ pomieszczeń czy dostępności straży pożarnej.