Jak często należy wykonywać przeglądy przeciwpożarowe budynków?

Instalacja przeciwpożarowaUtrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym jest obowiązkiem jego właściciela lub administratora. Sprawne działanie wszystkich instalacji powinno więc być regularnie kontrolowane, a dostrzeżone niedociągnięcia szybko i skutecznie eliminowane. Wymogi dotyczące terminów, w jakich powinny być wykonywane czynności sprawdzające, są ściśle regulowane zarówno przez prawo budowlane, jak i różne przepisy szczegółowe, w tym m.in. dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sprawdźmy, jakie są szczegółowe zapisy dotyczące przeglądów przeciwpożarowych budynków i zobaczmy, jakie instalacje powinny być dodatkowo sprawdzane.

 

Częstotliwość kontroli stanu instalacji przeciwpożarowych

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego kontrola stanu technicznego budynku powinna być wykonywana przynajmniej raz na rok. W jej ramach sprawdzeniu podlegają również systemy wentylacyjne oraz instalacja gazowa. W przypadku budynków o większej kubaturze kontrole stanu technicznego powinny być wykonywane dwa razy do roku. Dodatkowo co najmniej raz na 5 lat przeprowadzana jest kontrola stanu budynku połączona ze sprawdzaniem stanu instalacji elektrycznej oraz ochrony odgromowej.

Systemy, które służą bezpieczeństwu pożarowemu budynku, w tym m.in. systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiające, a także instalacje tryskaczowe oraz infrastruktura gaśnicza w postaci hydrantów przeciwpożarowych podlegają jednak również regulacjom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Przeglądy ppoż obejmują wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, które muszą być sprawdzane na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz podanych przez producenta urządzenia. Kontrole ich stanu nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku.

Warto pamiętać, że obowiązkiem administratora lub właściciela budynku jest przestrzeganie częstotliwości kontroli stanu urządzeń ppoż. wymaganej przez firmę, która je wyprodukowała.

Stan systemów przeciwpożarowych może być dodatkowo sprawdzany przez Państwową Straż Pożarną w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną z 24 października 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).Instalacja przeciwpożarowaUtrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym jest obowiązkiem jego właściciela lub administratora. Sprawne działanie wszystkich instalacji powinno więc być regularnie kontrolowane, a dostrzeżone niedociągnięcia szybko i skutecznie eliminowane. Wymogi dotyczące terminów, w jakich powinny być wykonywane czynności sprawdzające, są ściśle regulowane zarówno przez prawo budowlane, jak i różne przepisy szczegółowe, w tym m.in. dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sprawdźmy, jakie są szczegółowe zapisy dotyczące przeglądów przeciwpożarowych budynków i zobaczmy, jakie instalacje powinny być dodatkowo sprawdzane.

 

Częstotliwość kontroli stanu instalacji przeciwpożarowych

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego kontrola stanu technicznego budynku powinna być wykonywana przynajmniej raz na rok. W jej ramach sprawdzeniu podlegają również systemy wentylacyjne oraz instalacja gazowa. W przypadku budynków o większej kubaturze kontrole stanu technicznego powinny być wykonywane dwa razy do roku. Dodatkowo co najmniej raz na 5 lat przeprowadzana jest kontrola stanu budynku połączona ze sprawdzaniem stanu instalacji elektrycznej oraz ochrony odgromowej.

Systemy, które służą bezpieczeństwu pożarowemu budynku, w tym m.in. systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiające, a także instalacje tryskaczowe oraz infrastruktura gaśnicza w postaci hydrantów przeciwpożarowych podlegają jednak również regulacjom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Według przepisów rozporządzenia wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze muszą być sprawdzane na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz podanych przez producenta urządzenia. Kontrole ich stanu nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku.

Warto pamiętać, że obowiązkiem administratora lub właściciela budynku jest przestrzeganie częstotliwości kontroli stanu urządzeń ppoż. wymaganej przez firmę, która je wyprodukowała.

Stan systemów przeciwpożarowych może być dodatkowo sprawdzany przez Państwową Straż Pożarną w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną z 24 października 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).Instalacja przeciwpożarowaUtrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym jest obowiązkiem jego właściciela lub administratora. Sprawne działanie wszystkich instalacji powinno więc być regularnie kontrolowane, a dostrzeżone niedociągnięcia szybko i skutecznie eliminowane. Wymogi dotyczące terminów, w jakich powinny być wykonywane czynności sprawdzające, są ściśle regulowane zarówno przez prawo budowlane, jak i różne przepisy szczegółowe, w tym m.in. dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sprawdźmy, jakie są szczegółowe zapisy dotyczące przeglądów przeciwpożarowych budynków i zobaczmy, jakie instalacje powinny być dodatkowo sprawdzane.

 

Częstotliwość kontroli stanu instalacji przeciwpożarowych

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego kontrola stanu technicznego budynku powinna być wykonywana przynajmniej raz na rok. W jej ramach sprawdzeniu podlegają również systemy wentylacyjne oraz instalacja gazowa. W przypadku budynków o większej kubaturze kontrole stanu technicznego powinny być wykonywane dwa razy do roku. Dodatkowo co najmniej raz na 5 lat przeprowadzana jest kontrola stanu budynku połączona ze sprawdzaniem stanu instalacji elektrycznej oraz ochrony odgromowej.

Systemy, które służą bezpieczeństwu pożarowemu budynku, w tym m.in. systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiające, a także instalacje tryskaczowe oraz infrastruktura gaśnicza w postaci hydrantów przeciwpożarowych podlegają jednak również regulacjom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Według przepisów rozporządzenia wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze muszą być sprawdzane na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz podanych przez producenta urządzenia. Kontrole ich stanu nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku.

Warto pamiętać, że obowiązkiem administratora lub właściciela budynku jest przestrzeganie częstotliwości kontroli stanu urządzeń ppoż. wymaganej przez firmę, która je wyprodukowała.

Stan systemów przeciwpożarowych może być dodatkowo sprawdzany przez Państwową Straż Pożarną w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną z 24 października 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).