Instalacja hydrantowa, tryskaczowa czy zraszaczowa?

Niebezpieczeństwa związane z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem ognia polegające na działaniu wysokiej temperatury, płomieni oraz dymu ograniczającego widzialność i prowadzącego do zatruć są niezwykle istotne dla właścicieli i zarządców budynków. Wynika to z faktu, iż oznaczają one wysokie ryzyko, że osoby znajdujące się wewnątrz obiektów mogą odnieść poważne obrażenia lub nawet ponieść śmierć. Problemem będzie też wielkość potencjalnych strat materialnych związanych ze zniszczeniem wyposażenia oraz konstrukcji budowli i jej elementów. Sposobem na poprawę sytuacji będzie montaż odpowiedniej instalacji przeciwpożarowej. W Katowicach zadanie to można zlecić firmie Pirotoks, specjalizującej się w pracach w tym obszarze. Wśród najczęściej stosowanych rozwiązań znajduje się wykonanie instalacji hydrantowej, tryskaczowej albo zraszaczowej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Co trzeba wiedzieć o hydrantach przeciwpożarowych?

System hydrantów przeciwpożarowych to instalacja składająca się z rurociągu rozprowadzającego wodę potrzebną podczas akcji gaśniczej oraz szafek umożliwiających skorzystanie z podłączonych węży. W zależności od typu obiektu oraz lokalizacji mogą one mieć rozmaite średnice, a także gwarantują przepływ na różnym poziomie. W wielu typach budynków hydranty należą do wyposażenia obowiązkowego.

Czym są tryskacze?

Instalacja tryskaczowa to przykład Stałego Urządzenia Gaśniczego. Składa się ona z rurociągu wypełnionego wodą, w którym znajdują się dysze służące do rozprowadzania wody w danym pomieszczeniu. Za uruchomienie systemu odpowiadają detektory termiczne, które odblokowują przepływ, jeżeli temperatura wewnątrz przekroczy określony poziom. Zaletą tryskaczy jest to, że środek gaśniczy jest podawany tylko w wybranych miejscach.

Jaka jest funkcja zraszaczy?

Zraszacze to instalacja wodna współpracująca z systemem sygnalizacji pożaru, która uruchamiana jest po wzbudzeniu czujników temperatury lub zadymienia. Urządzenia tego rodzaju podają środek gaśniczy w całej strefie, wykorzystując do tego specjalne dysze umieszczone najczęściej pod sufitem.