Elementy oznakowania przeciwpożarowego

oznakowanieBezpieczeństwo pożarowe budynku jest bardzo ważne ze względu na liczne zagrożenia, jakie wiążą się z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia. Chodzi tu zarówno o czynniki oddziałujące bezpośrednio takie jak ogień, dym i wysoka temperatura, ale także wynikające z prowadzenia akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej. Sposobem na ułatwienie wyprowadzenia ludzi z obszaru objętego ogniem lub zadymieniem, a także sprawne lokalizowanie elementów systemów pomagających w walce z ogniem jest właściwe oznakowanie przeciwpożarowe. Przekonajmy się, co wchodzi w jego skład.

 

Rodzaje oznaczeń ppoż.

Znaki bezpieczeństwa pożarowego pozwalają na informowanie o lokalizacji urządzeń przeznaczonych do prowadzenia akcji gaśniczej, a także ewakuacji. Mogą być wykonane wg normy PN-N 01256 albo międzynarodowej PN-EN ISO 7010. Według normy PN-N 01256 znaki bezpieczeństwa ppoż. są dzielone na kategorie – znaki ochrony ppoż., znaki ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy oraz oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych. W zakresie znaków ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony i higieny pracy zostały one zastąpione barwami bezpieczeństwa i znakami bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 7010. Mogą być jednak użytkowane aż do zakończenia ważności ich certyfikatów. Znaki umieszcza się w miejscach, które gwarantują ich dobrą widoczność. W zależności od usytuowania oraz oświetlenia w konkretnym miejscu dobiera się też ich wielkość.

 

Co określa oznakowanie ppoż.?

Znaki ochrony pożarowej wskazują na lokalizację sprzętu gaśniczego: gaśnic, hydrantów, drabin czy zestawów ochrony ppoż. Informują także o położeniu przycisków alarmowych. Pokazują ponadto lokalizację stałych urządzeń gaśniczych, określając jednocześnie ich rodzaj. Znaki ewakuacyjne informują o przebiegu dróg ewakuacyjnych – usytuowaniu wyjść, zmianie kierunku czy umiejscowieniu ważnych urządzeń lub miejsc np. punktu pierwszej pomocy medycznej, miejscu zbiórki lub sposobie obsługi konkretnych urządzeń m.in. metodzie otwierania drzwi. Konieczność stosowania oznakowania wynika z ustawy o ochronie ppoż.