Drzwi przeciwpożarowe jako ochrona ppoż. obiektów użytku publicznego

drzwi przeciwpożarowe

Podstawą bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynkach jest sprawnie działający system przeciwpożarowy. Szczególne znaczenie odgrywa on w budynkach użyteczności publicznej, do których zaliczane są urzędy, placówki oświatowe, obiekty kulturalne, sakralne oraz te przeznaczone na placówki opieki zdrowotnej. W każdym z tych miejsc istotnym elementem ochrony ppoż. są drzwi przeciwpożarowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji muszą one spełniać szereg ściśle określonych wymogów tak, by skutecznie chronić osoby przebywające w budynku w trakcie wybuchu pożaru.

 

Dlaczego budynki użytku publicznego muszą być wyposażone w drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe pełnią dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, stanowią skuteczną barierę dla rozprzestrzeniającego się w trakcie pożaru ognia. Wykonane są z ognioodpornych materiałów, które nie przepuszczają dymu i utrudniają płomieniom przedostawanie się do innych pomieszczeń. Klasa ogniotrwałości w budynkach użyteczności publicznej powinna wynosić od 30 do 120 minut. Ten parametr posiadają drzwi oznaczane specjalnymi symbolami od EI30 do EI120. Wyższe oznaczenie na drzwiach jest gwarancją dłuższej odporności na działanie wysokiej temperatury płomieni.

Po drugie, drzwi przeciwpożarowe umożliwiają sprawną i szybką ewakuację. Ich określone wymiary oraz sposób otwierania zapewnia możliwość wyjścia większej grupie osób przebywających na terenie budynku w trakcie pożaru. Przy tym ważna jest regularna kontrola ich stanu technicznego oraz całej drogi ewakuacyjnej stanowiącej podstawę instalacji przeciwpożarowych w budynkach. Wszelkie usterki, uniemożliwiające sprawne korzystanie z drzwi powinny być usuwane bezpośrednio po uszkodzeniu. Zaniedbanie przeglądów może być tragiczne w skutkach i wiąże się z narażeniem zdrowia, a nawet życia osób korzystających z budynków użytku publicznego.

 

Jakie wymogi muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe instalowane w budynkach użyteczności publicznej, poza parametrami dotyczącymi ogniotrwałości i dymnoszczelności, muszą mieć określone wymiary oraz być odpowiednio rozmieszczone. Rozporządzenie nie precyzuje wysokości drzwi, uzależniając jedynie ich szerokość od liczby osób przebywających w budynku. Liczba osób objętych ewentualną ewakuacją wpływa też na konieczność zamontowania dźwigni antypanicznej, która usprawnia wyjście z budynku. Zapis ten dotyczy obiektów, w których przebywać może ponad 300 osób jednocześnie. Co więcej, drzwi ppoż. dodatkowo wyposażane są w systemy otworów, które automatycznie zamykają się w przypadku wybuchu pożaru.

Przepisy zakazują montowania drzwi obrotowych lub podnoszonych. Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja drzwi otwieranych tradycyjnie, aczkolwiek dopuszcza się też montaż drzwi rozsuwanych, jedno lub dwuskrzydłowych. W przypadku tych ostatnich ważne jest to, by oprócz automatycznego otwierania możliwe było też otwieranie ręczne. Mianowicie nigdy nie wiadomo, kiedy system może zawieść ani, czy podczas paniki w trakcie ewakuacji nie dojdzie do jego uszkodzenia. Za niezastosowanie się do przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach użytku publicznego, w których dojdzie do pożaru, grozi odpowiedzialność karna, która spoczywa wyłącznie na właścicielu lub zarządcy obiektu.drzwi przeciwpożarowe

Podstawą bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynkach jest sprawnie działający system przeciwpożarowy. Szczególne znaczenie odgrywa on w budynkach użyteczności publicznej, do których zaliczane są urzędy, placówki oświatowe, obiekty kulturalne, sakralne oraz te przeznaczone na placówki opieki zdrowotnej. W każdym z tych miejsc istotnym elementem ochrony ppoż. są drzwi przeciwpożarowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji muszą one spełniać szereg ściśle określonych wymogów tak, by skutecznie chronić osoby przebywające w budynku w trakcie wybuchu pożaru.

 

Dlaczego budynki użytku publicznego muszą być wyposażone w drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe pełnią dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, stanowią skuteczną barierę dla rozprzestrzeniającego się w trakcie pożaru ognia. Wykonane są z ognioodpornych materiałów, które nie przepuszczają dymu i utrudniają płomieniom przedostawanie się do innych pomieszczeń. Klasa ogniotrwałości w budynkach użyteczności publicznej powinna wynosić od 30 do 120 minut. Ten parametr posiadają drzwi oznaczane specjalnymi symbolami od EI30 do EI120. Wyższe oznaczenie na drzwiach jest gwarancją dłuższej odporności na działanie wysokiej temperatury płomieni.

Po drugie, drzwi przeciwpożarowe umożliwiają sprawną i szybką ewakuację. Ich określone wymiary oraz sposób otwierania zapewnia możliwość wyjścia większej grupie osób przebywających na terenie budynku w trakcie pożaru. Przy tym ważna jest regularna kontrola ich stanu technicznego oraz całej drogi ewakuacyjnej stanowiącej podstawę instalacji przeciwpożarowych w budynkach. Wszelkie usterki, uniemożliwiające sprawne korzystanie z drzwi powinny być usuwane bezpośrednio po uszkodzeniu. Zaniedbanie przeglądów może być tragiczne w skutkach i wiąże się z narażeniem zdrowia, a nawet życia osób korzystających z budynków użytku publicznego.

 

Jakie wymogi muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe instalowane w budynkach użyteczności publicznej, poza parametrami dotyczącymi ogniotrwałości i dymnoszczelności, muszą mieć określone wymiary oraz być odpowiednio rozmieszczone. Rozporządzenie nie precyzuje wysokości drzwi, uzależniając jedynie ich szerokość od liczby osób przebywających w budynku. Liczba osób objętych ewentualną ewakuacją wpływa też na konieczność zamontowania dźwigni antypanicznej, która usprawnia wyjście z budynku. Zapis ten dotyczy obiektów, w których przebywać może ponad 300 osób jednocześnie. Co więcej, drzwi ppoż. dodatkowo wyposażane są w systemy otworów, które automatycznie zamykają się w przypadku wybuchu pożaru.

Przepisy zakazują montowania drzwi obrotowych lub podnoszonych. Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja drzwi otwieranych tradycyjnie, aczkolwiek dopuszcza się też montaż drzwi rozsuwanych, jedno lub dwuskrzydłowych. W przypadku tych ostatnich ważne jest to, by oprócz automatycznego otwierania możliwe było też otwieranie ręczne. Mianowicie nigdy nie wiadomo, kiedy system może zawieść ani, czy podczas paniki w trakcie ewakuacji nie dojdzie do jego uszkodzenia. Za niezastosowanie się do przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach użytku publicznego, w których dojdzie do pożaru, grozi odpowiedzialność karna, która spoczywa wyłącznie na właścicielu lub zarządcy obiektu.