Dlaczego należy legalizować gaśnice?

gaśnica w użyciuGaśnice to sprzęt przeciwpożarowy wykorzystywany w budynkach oraz pojazdach. By funkcjonowały sprawnie i zapewniały nam całkowite bezpieczeństwo, należy okresowo dokonywać ich legalizacji. Na czym polega ten proces i dlaczego jest konieczny?

 

Co to jest legalizacja gaśnicy?

Legalizacja to kontrola urządzenia gaśniczego przeprowadzana przynajmniej raz do roku przez wykwalifikowanego i posiadającego niezbędne uprawnienia pracownika Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej. Sprawdza on m.in. sprawność gaśnicy, datę jej ważności czy ilość znajdującego się w niej środka gaśniczego. Ponadto dokonuje inspekcji całego urządzenia na okoliczność występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli gaśnica okaże się sprawna, otrzymamy protokół z przeglądu i wyznaczony zostanie nam termin następnej legalizacji. Jednak w sytuacji, gdy uszkodzenia będą zbyt duże, sprzęt może zostać wyłączony z użytkowania.

Sprawdzanie stanu gaśnic i agregatów gaśniczych powinno mieć miejsce niezależnie od okresu gwarancji i zapewnień producenta. Jak każdy przedmiot fizyczny, może ona bowiem ulegać różnego rodzaju uszkodzeniom mechanicznym lub np. rozszczelnić się po kilku latach od dokonania zakupu.

W niektórych sytuacjach niezbędne jest również przeprowadzenie dodatkowej legalizacji. Należy dokonać jej m.in. wtedy, gdy gaśnica została wykorzystana lub doszło do zerwania plomby. Dodatkowa kontrola będzie również konieczna, jeżeli urządzenie zostało upuszczone, przewrócone lub gdy doszło do innej sytuacji mogącej doprowadzić do jego uszkodzenia. Innym sygnałem alarmującym będzie nieplanowane wydostanie się środka gaszącego na zewnątrz pojemnika.

 

Legalizacja gaśnicy a przepisy prawne

Oprócz tego, że legalizacje są wymagane przez producentów, reguluje je także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Określa ono konieczność utrzymywania gaśnicy w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzania działań konserwacyjnych wskazanych przez producenta, a także wymienia właściciela budynku jako osobę odpowiedzialną za dopilnowanie powyższych czynności.

Zazwyczaj to właśnie po gaśnicę sięgamy w pierwszej kolejności w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia przebywających w pomieszczeniu osób. Niedopilnowanie cyklicznej legalizacji może poskutkować niesprawnością sprzętu, o której dowiemy się dopiero wtedy, gdy będzie nam on najbardziej potrzebny.