Czym jest instalacja hydrantowa?

Nawet niewielki pożar może nieść za sobą poważne konsekwencje. Aby uniknąć strat materialnych i zmniejszyć zagrożenie dla mieszkańców budynku ważne jest stworzenie efektywnej instalacji przeciwpożarowych. Przykładem skutecznego rozwiązania jest m.in. instalacja hydrantowa. Czym się ona charakteryzuje?

Czym wyróżnia się instalacja hydrantowa?

hydrant

Instalacja hydrantowa jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego. Jej skuteczność związana jest z budową systemu. Składa się on ze zbiornika lub wodnego (lub większej ilości zbiorników), instalacji wodociągowej, sieci wodnej oraz z hydrantów. Ostatni element, czyli hydranty, występuje w wersji wewnętrznej i zewnętrznej. Elementy te muszą być wytrzymałe, tak by w sytuacji kryzysowej efektywnie dostarczać wodę pod dużym ciśnieniem.

Co ważne:

  • hydranty zewnętrzne pozwalają na pobieranie wody bezpośrednio z sieci wodociągowych,
  • hydranty wewnętrzne, które są stosowane zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach użyteczności publicznej, wymagają dodatkowego podłączenia do źródła wody.

Należy pamiętać, że duże znaczenie ma zarówno właściwe zaprojektowanie, jak i montaż instalacji hydrantowych w Katowicach.

Jak stworzyć instalację hydrantową?

Projektowanie instalacji hydrantowej to zadanie, które należy powierzyć profesjonalistom. Tylko osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem są w stanie stworzyć system, który będzie bezawaryjny, skuteczny w działaniu i zgodny z aktualnymi przepisami.

Błędy, których należy unikać przy tworzeniu instalacji hydrantowej to m.in. niepoprawne określenie zasięgu działania hydrantu, brak analizy przeszkód, które mogą stać na drodze hydrantu i zakłócać jego działanie, łączenie instalacji wodociągowej ppoż. z instalacją wody bytowo-gospodarczej, co wpływa na niewłaściwe ciśnienie.