Co zaliczamy do stałych instalacji gaśniczych?

instalacja gaśniczaSzybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat materialnych, a także wspomaga prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Ponieważ od momentu wykrycia zarzewia ognia przez System Sygnalizacji Pożarowej do pojawienia się jednostek straży pożarnej musi upłynąć nieco czasu, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie stałych instalacji gaśniczych. Przekonajmy się, jakie są ich główne rodzaje i w jaki sposób działają.

 

Rodzaj stałych instalacji gaśniczych

Stałe urządzenia gaśnicze to instalacje, które mogą błyskawicznie podjąć działanie po wykryciu zmiany temperatury lub nagłym wzroście zadymienia. W zależności od rodzaju obiektu, w jakim są zamontowane oraz warunków, w których będą musiały działać – w grę wchodzi tu np. obecność ludzi, możliwość odcięcia zasilania, znajdujące się w budynku chemikalia czy substancje łatwopalne – mogą one wykorzystywać różne środki gaśnicze. Tam, gdzie mogą znajdować się urządzenia pod napięciem, istnieje możliwość gaszenia proszkiem lub gazem – o ile w pomieszczeniach nie przebywają ludzie. Często stosowane jest także piana, jednak do najpopularniejszych rozwiązań należy gaszenie wodą.

 

Stałe urządzenia gaśnicze wykorzystujące wodę

W systemach SUG używających jako środka gaśniczego wody stosowane są na ogół trzy rozwiązania. Instalacja może być wyposażona w tryskacze, zraszacze lub dysze mgłowe. Instalacja tryskaczowa to układ rurociągów wypełnionych wodą. Zakończenie systemu stanowi tryskacz wyposażony w czujnik, który uruchamia przepływ w wyniku zadziałania wysokiej temperatury. Gaszone jest więc tylko to miejsca, w którym zadziałał element termoczuły np. odpowiednia ampułka. System zraszaczy nie jest wypełniony wodą. Wprowadza się ją do rurociągu dopiero po aktywowaniu urządzeń przez System Sygnalizacji Pożarowej. Woda jest w takim przypadku podawana do strefy, w której wykryto wzrost poziomu temperatury. O ile w instalacjach tryskaczy i zraszaczy gaszenie odbywa się przy pomocy rozpraszanego strumienia wody, to w systemach mgłowych będą to kropelki o bardzo małe średnicy.