Cechy dobrego systemu detekcji gazu

Jednym z zagrożeń występujących zarówno w obiektach przemysłowych, jak i w wielu domach czy budynkach użytkowych jest ryzyko wycieku różnego rodzaju gazów. W zależności od ich charakterystyki może to powodować rozmaite zagrożenia, którym trzeba przeciwdziałać, korzystając z odpowiednich urządzeń. Sposobem na zmniejszenie związanych z ewentualną awarią niebezpieczeństw jest montaż właściwego systemu detekcji gazów. Przekonajmy się, dlaczego będzie on potrzebny i sprawdźmy, czym powinien się charakteryzować.

Dlaczego obecność gazów może być niebezpieczna?

Gazy są substancjami, które z racji swej niskiej temperatury wrzenia występują w stanie lotnym. Znaczna część z nich ma właściwości wybuchowe, a przy tym jest zaliczana do substancji łatwopalnych. Często mają także działanie szkodliwe lub wprost toksyczne. Niekontrolowane ulatnianie się gazów po przekroczeniu dolnej granicy wybuchowości może więc doprowadzić do eksploracji, która wywoła powstanie fali uderzeniowej, a zatem nagłego oddziaływania bardzo wysokiego ciśnienia, a także sprawi, że pojawią się płomienie oraz wysoka temperatura będąca zarzewiem pożaru. Problemem może stać się też toksyczność konkretnego środka, który może powodować kłopoty z oddychaniem, poparzenia lub prowadzić do uduszenia. Z takimi przypadkami mamy do czynienia m.in. gdy chodzi o tlenek węgla. By wyeliminować zagrożenia powodowane przez obecność gazów, należy zastosować system ich detekcji.

Co powinno wyróżniać system detekcji gazu?

System detekcji gazu powinien oferować odpowiednią czułość, co pozwoli na szybkie wychwytywanie zmian w ich stężeniu. Ważna będzie możliwość precyzyjnej kalibracji, by uniknąć fałszywych alarmów w sytuacjach, gdy próg stężenia niebezpiecznego nie został przekroczony. Równie istotna okaże się możliwość jasnego i dobitnego komunikowania aktywacji elementu kontrolującego skład powietrza oraz wszczynania łatwego do odnotowania alarmu. Cenna jest m.in. opcja podłączenia urządzeń do SSP bądź instalacji oddymiającej.