Szukasz ścian i drzwi przeciwpożarowych lub przepustów instalacyjnych? Oferujemy indywidualne projekty oraz montaż w Twojej firmie!

                ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.           z 2015r. poz. 1422 .)

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć i znajdujących się w nich otworów (do 15% dla ścian i 0,5% dla stropów), wydzielające strefę pożarową w budynku, powinny być wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej elementów, która z kolei zależy od klasy odporności pożarowej budynku oraz rodzaju elementu - ściana, strop,  klapa odcięcia ppoż., bramy, drzwi.

Oferujemy szeroki zakres, w tym również wykonanie indywidualnego projektu i montaż w firmie:

  • ścian i drzwi przeciwpożarowych (drewnianych i stalowych) 
  • przejść (przepustów) instalacyjnych
  • uszczelnień ścian "ogniowych"

Ściany, drzwi i uszczelnienia przeciwpożarowe powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia i dymu od 30 min do nawet 120 minut, dając czas na ewakuację oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej. 

Po wykryciu pożaru przepusty mogą być zamykane ręcznie lub automatycznie. 

Wykonamy indywidualny projekt oddzieleń przeciwpożarowych, tak by były idealnie dostosowane do potrzeb Państwa firmy. 

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Infrastruktury oddzielenia przeciwpożarowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Minimalna klasa odporności ogniowej to EI 60.

Uszczelnienia ogniowe

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422 . ) w § 234. 1. obliguje wykonawcę aby przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego miały tę samą klasę odporności ogniowej (E I) jaka jest wymagana dla tych elementów.

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Do tego celu wykorzystujemy całą gamę produktów wielu producentów dostosowując je odpowiednio do wymagań technicznych:

· piany ogniochronne

· kołnierze

· opaski

· masy uszczelniające

dobierzemy i wykonamy odpowiednie uszczelnienie ogniowe zachowując standardy opisane w aprobatach technicznych i gwarantujemy wymaganą szczelność ogniową

· rury palne

· rury niepalne

· przewody elektryczne

· kanały wentylacyjne

· mieszane