Instrukcje BHP – Katowice

Aktualnie obowiązujące prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy – ale nie tylko. W kwestii pracodawcy pozostaje również poinformowanie zatrudnianej osoby o sposobach pracy, występujących zagrożeniach itp. W ramach obowiązków informacyjnych, które obejmują tematykę bezpiecznej pracy przewiduje się trzy działania: Szkolenia BHP – w ich zakres wchodzą przede wszystkim kwestie prawne –…

Read More