Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o zdrowie i życie swoich pracowników. Mowa tutaj nie tylko o zapewnieniu bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, ale również zapoznaniu z zasadami BHP, których muszą przestrzegać w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Szkolenia BHP są obecnie jedynymi obowiązkowymi szkoleniami, na które pracodawca musi wysłać swojego pracownika.

Należy wiedzieć, że szkolenia BHP odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu zakładów pracy. Każdy pracownik musi zdawać sobie sprawę z tego, jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują na jego stanowisku oraz w całym zakładzie. Dzięki temu możliwe jest skuteczne uniknięcie zagrożeń prowadzących do wypadków lub chorób zawodowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczeniu szkoleń BHP. Wiedzę przekazujemy w sposób przystępny, tak aby nasi słuchacze wynieśli ze spotkania z nami, jak najwięcej wartościowych informacji!

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

W każdym budynku użyteczności publicznej, obiekcie zbiorowego zamieszkania oraz obiekcie przemysłowym, powinien znaleźć się dokument, jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu instrukcji ppoż. Oferujemy.:

  • ogólne instrukcje przeciwpożarowe – w wersji polskiej i angielskiej,
  • instrukcje postępowania w przypadku wybuchu pożaru,
  • instrukcje ppoż dla stacji paliw,
  • instrukcje dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • ogólne instrukcje dla placówek edukacyjnych.

Oczywiście to tylko niektóre instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego dostępne w ofercie naszej firmy. Oferujemy także szeroki wybór znaków ppoż, znaków i tablic ewakuacyjnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Przewidujemy również możliwość dostosowania produktów pod indywidualne wymagania klientów. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą instrukcji BHP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji ofertowych zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarówno szkoleń BHP, instrukcji ppoż, jak również innych produktów i usług z naszej oferty.

To, co wyróżnia naszą firmę od innych, to wysoka orientacja na klienta oraz rzetelność w realizacji zleceń. Nie czekajcie i sprawdźcie sami, dlaczego warto nam zaufać!