Firma Pirotoks powstała w 1994 roku. Od samego początku nastawiliśmy się na projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych w budownictwie. Naszą ambicją było i jest nadal dostarczanie kompleksowych usług dla przedsiębiorstw oraz obsługa i zabezpieczanie inwestycji. Dlatego zgłoś się do nas, kiedy potrzebna jest ocena dokumentacji czy przeglądy instalacji ppoż. Skupiamy się na tym, aby zabezpieczenia ppoż., jakie oferujemy były maksymalnie wydajne i optymalne dla konkretnego obiektu.

Sprawdź nasze kompleksowe usługi ppoż. – zakres usług

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres działań ukierunkowanych na zabezpieczenie obiektów i inwestycji budowlanych. Posiadamy specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki czemu doradzamy, organizujemy szkolenia BHP, dostarczamy i montujemy sprzęt ppoż.

 • pirotoks baner

Nasza oferta

Oceniamy:

 • dokumentację i zawarte w niej rozwiązań na zgodność z przepisami przeciwpożarowymi

 
Projektujemy, dostarczamy i montujemy:

 • urządzenia służące wczesnemu wykrywaniu pożarów,
 • stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, gazowe,
 • urządzenia służące wentylacji pożarowej tzw. oddymianie,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i drewnianych,
 • pomiary parametrów, przeciwpożarowch sieci wodociągowych i hydrantów


Wszystkie proponowane przez nas materiały, urządzenia i systemy posiadają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty.

Dostarczamy i montujemy:

 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • znaki bezpieczeństwa (tablice BHP, znaki ewakuacyjne)
 • stolarkę przeciwpożarową

Zapewniamy

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • udział w pracach odbiorowych.

Zapraszamy do kontaktu - doradzimy najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, uwzględniając czynniki takie, jak ochrona środowiska, architektura budynku, regulacje prawne.