W ramach naszych usług serwisowych zapewniamy profesjonalną diagnostykę i naprawę urządzeń.

Serwis obejmuje:

  • pomiar instalacji elektrycznych i odgromowych;
  • instalacje sygnalizacji pożaru;
  • urządzenia i systemy oddymiające;
  • sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi;
  • pomiary parametrów sieci hydrantowych;
  • pomiary parametrów oświetlenia ewakuacyjnego;
  • konserwacja gaśnic i agregatów gaśniczych;

Serwisowanie dotyczy wszystkich urządzeń i instalacji zaprojektowanych przez nas lub zakupionych firmie Pirotoks.