Firma Pirotoks powstała w 1994 r.
Od samego początku nastawiliśmy się na wykonawstwo (projektów) przeciwpożarowych zabezpieczeń w budownictwie.
Naszą (zrealizowaną) ambicją jest osiągnięcie możliwości kompleksowej obsługi inwestycji w tym zakresie.

 • pirotoks_baner

Nasza oferta

Oceniamy:

 • dokumentację i zawarte w niej rozwiązań na zgodność z przepisami przeciwpożarowymi

 
Projektujemy, dostarczamy i montujemy:

 • urządzenia służące wczesnemu wykrywaniu pożarów,
 • stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, gazowe,
 • urządzenia służące wentylacji pożarowej tzw. oddymianie,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i drewnianych,
 • pomiary parametrów, przeciwpożarowch sieci wodociągowych i hydrantów


Wszystkie proponowane przez nas materiały, urządzenia i systemy posiadają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty.

Dostarczamy i montujemy:

 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • znaki ppoż i ewakuacyjne,
 • stolarkę przeciwpożarową

Zapewniamy

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • udział w pracach odbiorowych.